Rzadko zdarzają się pacjenci, którym nie jesteśmy w stanie pomóc…

Podczas naszej praktyki zawodowej były to pojedyncze przypadki. Udaje się nam wyleczyć nawet osoby z wielopoziomową dyskopatią potwierdzoną rezonansem oraz pacjentów zakwalifikowanych do operacji kręgosłupa. W szczególnie trudnych przypadkach leczenie może wymagać regularnych wizyt przez dłuższy
okres czasu, jednak najważniejsze jest osobiste zaangażowanie pacjenta w wypełnianie naszych
zaleceń i wykonywanie indywidualnie dobranego leczniczego ćwiczenia w domu i pracy.

Nasza terapia dąży do mechanicznej repozycji przemieszczonej tkanki dysku (wykorzystujemy tu
przede wszystkim metodę McKenziego), ma więc cel podobny do operacji, jednak droga
prowadząca do osiągnięcia tego efektu nie wymaga interwencji chirurgicznej.

kręgosłup lędźwiowy

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa (niebieski) – miejsce najczęstszego występowania dyskopatii i ucisku korzeni nerwowych przez zdeformowany dysk.