Rehabilitacja a fizjoterapia

Posted by | Wrzesień 07, 2014 | Fizjoterapia, rehabilitacja | No Comments

Idąc przez miasto, chociażby na terenie samej Dąbrowy Górniczej, można zauważyć szyldy z następującymi napisami:

  • rehabilitacja
  • fizjoterapia
  • fizykoterapia

Skąd taka rozbieżność? Może znaczą to samo? Otóż nie.

W Polsce zwykło się używać słów “rehabilitacja” i “rehabilitant”. Mimo iż z powodu zmiany przepisów prawa termin “magister rehabilitacji ruchowej”  został zastąpiony przez “magistra fizjoterapii”, to i tak “rehabilitant” jest nadal powszechniejszy w użyciu.

Rzadko słyszę też zwrot “mam skierowanie na fizjoterapię”;  zamiast tego pacjenci dzwoniący z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Będzina mówią “mam skierowanie na rehabilitację”.

Można łatwo usystematyzować te pojęcia. Fizjoterapia jest w tej chwili pojęciem najszerszym. Fizjoterapeuta może zarówno rehabilitować pacjenta jak i przeprowadzać zabiegi fizykoterapeutyczne.

Fizykoterapia to terapia czynnikami fizykalnymi wytwarzanymi przez urządzenia do fizykoterapii (prądy, ultradźwięki, wodolecznictwo, laser, pole magnetyczne).

Rehabilitacja czyli usprawnianie, przywracanie funkcji wymaga już działań ruchowych i mechanicznych (terapia manualna). Aby np. rozciągnąć i wydłużyć skrócone tkanki w łokciu (pacjent nie może wyprostować łokcia – upośledzenie funkcji sięgania) trzeba zastosować odpowiednie odpowiednie techniki manualne wykonywane przez fizjoterapeutę/rehabilitanta na tkanki w okolicy łokcia i sam staw łokciowy.  Pacjent powinien również wykonywać w domu lecznicze ćwiczenie rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne zadane przez terapeutę.

Często zdarza się, że pacjenci idą na “rehabilitację”, bo nie mogą normalnie funkcjonować (np. z powodu bólu pleców) a mają wykonywaną głównie fizykoterapię (temat rzeka i nasz kochany NFZ). Terapia ruchowa, manualna zostają niestety pominięte, a to po nich spodziewać by się należało największych efektów.

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.

You must be logged in to post a comment.